Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.25. Vraag - antwoord: Mevrouw F. Kanniemer, 65 jaar oud, heeft haar geliefde echtgenoot T. Eveel verloren na een lange, slepende en pijnlijke ziekte. Notaris Goedhoop, goede vriend van de echtgenoten Kanniemer-Eveel, heeft de nalatenschap van de heer T. Eveel op een bijzondere correcte manier vereffend, zodat het vertrouwen van Mevrouw F. Kanniemer in hem gegroeid is. Zij komt hem nu raad en informatie vragen over euthanasie daar zij ten alle koste wil vermijden dezelfde lijdensweg als haar echtgenoot te ondergaan.
Meer bepaald vraagt zij notaris Goedhoop haar te helpen bij het opstellen van een schriftelijke verklaring waarbij zij op voorhand, voor het geval zij zou belanden in een toestand van buiten bewustzijn, een arts verzoekt euthanasie toe te passen, in geval zij zou lijden aan een ernstige en ongeneeslijke, door ziekte of ongeval veroorzaakte aandoening, en dat deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar zou zijn.

Hoe moet notaris Goedehoop reageren?

A. Hij moet kordaat weigeren zijn medewerking te verlenen, daar hij later zou kunnen beticht worden van mededaderschap aan “zelfmoord”.

B. Hij moet zijn cliënte helpen een geldige verklaring op te stellen.

C. Hij moet zijn cliënte verwijzen naar de vrederechter

D. Hij moet zijn cliënte verwijzen naar een geneesheer-specialist.