Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen


IV.4. Vraag - antwoord : Richard Oudeman is overleden op 2 januari 2004. Hij laat na als erfgenamen zijn langstlevende echtgenote, Irma Ponselle, en zijn twee kinderen : Hugo en Tristan Oudeman. De echtgenoten hebben destijds een huwelijkscontract gesloten bij akte van notaris David Chance, te Brugge, op 10 november 1977, waarin het wettelijk stelsel werd aangenomen. Bovendien werd in artikel 5 een toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom voorzien, in voordeel van de langstlevende echtgenoot, alsook in artikel 6 een contractuele erfstelling van het grootst beschikbare gedeelte in volle eigendom en in vruchtgebruik ten voordele van de langstlevende echtgenoot. Irma Ponselle is, rekening houdend met haar leeftijd en de goede relatie met haar kinderen, tevreden met haar wettelijk vruchtgebruik. Zij wil thans verzaken aan het huwelijksvoordeel en aan de contractuele erfstelling.

Zij kan :

A. verzaken aan het huwelijksvoordeel en aan de contractuele erfstelling.

B. niet verzaken aan het huwelijksvoordeel, en ook niet aan de contractuele erfstelling.

C. verzaken aan het huwelijksvoordeel, maar niet aan de contractuele erfstelling.

D. niet verzaken aan het huwelijksvoordeel, maar wel aan de contractuele erfstelling.