Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.5. Vraag - antwoord : Joris Kleingeld heeft op 10 maart 2000 een bescheiden woning aangekocht te Gent,met verminderd registratierecht. Hij is er zich van bewust dat hij binnen de periode van drie jaar moet ingeschreven zijn op het adres van die woning, en dat die inschrijving gedurende drie opeenvolgende jaren ononderbroken moet behouden blijven. Hij voldoet aan alle andere voorwaarden voor het tarief “bescheiden woning”.
In welk geval zal de Administratie bijkomende rechten en een rechtenvermeerdering vorderen?

A. Hij is weliswaar ingeschreven op het adres van de aangekochte woning, maar de Administratie bewijst dat hij daar nooit effectief zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad.

B. Hij is weliswaar ingeschreven op het adres van de aangekochte woning, maar hij heeft de woning verkocht twee maanden vóór het verstrijken van de termijn van drie jaar. Hij bleef ook daarna nog ingeschreven op het adres van die woning, gedurende een periode van zes maanden.

C. Hij is weliswaar ingeschreven op het adres van de aangekochte woning, maar hij heeft die aangekochte woning volledig afgebroken, en er een nieuwe woning laten bouwen.

D. Hij kan bewijzen (o. a. facturen verbruik gas, elektriciteit, water) dat hij in die woning effectief gewoond heeft, maar hij heeft om beroepsredenen zijn inschrijving behouden op het adres van zijn kantoor te Kortrijk.