Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen


IV.7. Vraag - antwoord: Een promotor, beroepsverkavelaar, heeft infrastructuurwerken – o.a. canalisaties van water, gas en elektriciteit, parkeerterrein voor wagens en verharding van de bovengrond – uitgevoerd op een perceel grond, eigendom van Marguerite Veelgevraagd.
Zij heeft verzaakt aan het recht van natrekking in voordeel van de promotor verkavelaar.
Notaris Belplume, te Genk, wordt in 2004 belast met het opstellen van de notariële
akten verkoop. Zowel Mevrouw Veelgevraagd, als de promotor verkavelaar verkopen in
dezelfde akte, voor elk perceel, respectievelijk grond en infrastructuurwerken aan
potentiële kopers.
Welke belasting zal verschuldigd zijn?

A. De bouwgrond wordt verkocht met registratierechten, en de infrastructuurwerken met B.T.W.

B. Zowel de bouwgrond, als de infrastructuurwerken moeten worden verkocht met registratierechten.

C. Zowel de bouwgrond, als de infrastructuurwerken kunnen worden verkocht met B.T.W.

D. De bouwgrond wordt verkocht met registratierechten, en de infrastructuurwerken met B.T.W., op voorwaarde dat , voor elk perceel, er een aannemingsovereenkomst voor de bouw van een woning wordt gesloten tussen de promotor verkavelaar en een kandidaat koper.