Notarieel examen 2004

Meerkeuzevragen

IV.9. Vraag - antwoord: Notaris Koen Veelgeduld, te Oostende, heeft verscheidene keren Marie Nooittevreden ontvangen, in verband met het opstellen van de aangifte van nalatenschap van haar echtgenoot. Zij heeft hem de titels van eigendom, het huwelijksboekje, kopies van effectenrekeningen, alsook de facturen van de begrafeniskosten overhandigd. Eén maand later vraagt zij alle documenten terug, omdat zij de aangifte wil laten opstellen door iemand anders. Notaris Veelgeduld is (terecht) van oordeel dat hij recht heeft op een vergoeding voor de reeds geleverde prestaties.

Hoe moet hij handelen?

A. Hij zal de documenten pas teruggeven indien Marie Nooittevreden de kostennota zal betaald hebben; hij bezit immers een retentierecht.

B. Hij zal de documenten alleen overmaken aan een collega–notaris, die zal instaan voor de betaling van de kostennota.

C. Hij zal aan Marie Nooittevreden de documenten terug geven, samen met een onkostennota ; bij gebrek aan betaling laat hij de kosten en vergoeding taxeren door de rechtbank.

D. Hij zal er Marie Nooittevreden op wijzen dat hij de aangifte hoe dan ook zal opstellen, want éénmaal de opdracht gekregen, is hij gehouden tot het opstellen van die aangifte.