Notarieel examen 2005

Examenvragen inzake successierechten

Consultatie 1. Bereken de sommen die verschuldigd zijn aan de fiscus op de aangifte van nalatenschap


Meerkeuzevragen:
- 14. Betaling van successierechten door afgifte van kunstwerken


Examenvragen inzake successierechten: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006