Notarieel examen 2005

Open vragen

1. Vraag - antwoord :

Een notaris ontvangt ter gelegenheid van een vereffening-verdeling van een in België opengevallen nalatenschap diverse obligaties en kasbons, die blijkbaar bij de overledene thuis werden teruggevonden, te Waterloo, Napoleonlaan 3.

A. Is de notaris verplicht dit in de boekhouding te verwerken ?

Motiveer uw antwoord.

B. Welke stappen moet de notaris ondernemen ?

Motiveer uw antwoord.