Notarieel examen 2005

Open vragen

I.4. Vraag - antwoord:

De echtgenoten Jef Vanbol en Lise Borg bieden zich bij notaris Léon Klock, te Oostende aan. Zij hebben besloten door onderlinge toestemming te scheiden. Bij gebreke van huwelijkscontract, zijn zij gehuwd onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen.
Voor wat de voorafgaandelijke regeling van hun wederzijdse rechten betreft, stelt Jef Vanbol voor haar een schenking van het vruchtgebruik van zijn onverdeelde helft in het woonhuis te doen, waarvan hij de blote eigendom behoudt, onder opschortende voorwaarde van de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand van het vonnis of het arrest dat de echtscheiding uitspreekt.

Hij is akkoord dat zijn vrouw haar onverdeelde helft in het woonhuis behoudt in volle eigendom.

A. Welk is het gevolg van deze overeenkomst op het vlak van de registratierechten ?
- bij het verlijden van de notariële akte

- na de overschrijving van het vonnis of arrest:


B. Stel een fiscaal gunstiger alternatief voor dan de schenking :