Notarieel examen 2005

Open vragen

I.6. Vraag - antwoord:
Michel De Clerck is voorzitter van de Raad van Bestuur van de NV Superbuilding, vastgoedvennootschap met drie bestuurders. Krachtens de statuten van de vennootschap is hij, in hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur, bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen en verbintenissen aan te gaan die zelfs 25.000 EUR overtreffen. In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur:
1° laat hij de vennootschap een zekerheid stellen voor de aankoop van zijn privé-woning.
2° laat hij machines aankopen voor textielproductie.
3° koopt hij in persoonlijke naam, voor rekening van de vennootschap, een bedrijfspand.

A. De zekerheid?
- Kan de medecontractant van de vennootschap de nietigverklaring van de zekerheidstelling vorderen ?
- Kan de vennootschap de nietigverklaring van de zekerheidsstelling vorderen ?

B. De aankoop van de textielmachines?
- Kan de medecontractant de nietigverklaring van deze aankoop vorderen ?
- Kan de vennootschap de nietigverklaring van deze aankoop vorderen ?

C. De aankoop van het bedrijfspand
- Kan de medecontractant de nietigverklaring van deze aankoop vorderen ?
- Kan de vennootschap de nietigverklaring van deze aankoop vorderen ?