Notarieel examen 2005

Open vragen

I.7. Vraag - antwoord:
Roger Evzonis, Belg van Griekse afkomst en thans woonachtig in West-Vlaanderen, wenst samen met zijn twee kinderen en zijn broer Kostas een NV op te richten.

Omdat broer Kostas veel in het buitenland verblijft, werd bij een Brusselse notaris een algemene lastgeving (in het Frans) bij notariële akte verleden, waarbij Roger als lasthebber werd aangeduid.
Roger biedt zich, samen zijn twee meerderjarige zonen, aan in een notariskantoor in het Ieperse. Omdat Kostas thans ook in het buitenland verblijft, bezorgt Roger een uitgifte van dit mandaat. Bij nazicht stelt de notaris vast, dat in deze akte een bevestiging van de identiteit van de comparant ontbreekt.

A.Kan de oprichtingsakte verleden worden met gebruik van een uitgifte van
deze algemene volmacht ? Motiveer uw antwoord

B. Zijn er alternatieven? Motiveer uw antwoord.