Notarieel examen 2005

Open vragen

I.8. Vraag - antwoord:
Vijf bestuurders van een Belgisch bedrijf verzoeken notaris Luc Malisse, te Malle, een estate-planning m.b.t. hun aandelenportefeuille in de vennootschap te willen voorbereiden. De betrokken bestuurders wensen de hoge successierechten te minimaliseren.
De notaris onderzoekt het dossier en na inzage van aandeelhoudersovereen-komsten komt hij tot het besluit dat een schenking inderdaad de beste oplossing is, evenwel met een hele reeks modaliteiten en aanvullingen. Hij legt dit advies voor aan het bedrijf en nadat hij hun akkoord bekomen heeft, maakt hij een ontwerp van schenkingsakte op.
Dit ontwerp wordt, - op verzoek van het bedrijf -, nog eens fiscaal-technisch gecontroleerd door een juridisch adviseur. De ereloonnota, BTW inclusief, is zeer hoog en wordt naar het bedrijf verstuurd. De notaris verneemt dit van één van de bestuurders. Hij is van mening dat het honorarium voor zijn werk boven wettelijk tarief moet liggen.
Er wordt voor de ondertekening van de akte een afspraak gemaakt.

A. Wat kan aan de cliënt voor alle geleverde prestaties aangerekend worden ?
(tariefschalen hoeven niet vermeld te worden). Motiveer uw antwoord.

B. Is deze ereloonnota ook aan BTW onderworpen ?

C. Is de notaris verplicht een provisie te vragen ?