Notarieel examen 2005

Open vragen

I.9. Vraag - antwoord:
Met het akkoord van de ouders van Hilde Brems, heeft het echtpaar Bert Dufort – Hilde Brems een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd teneinde een woonhuis te bouwen op een grond gelegen te Brugge. Deze grond was eigendom van de ouders van Hilde. Het echtpaar Dufort– Brems financiert zelf de bouw.

Na afwerking van het huis ontmoeten de ouders van Hilde Notaris Jan Vanloo, te Brugge, die hen aanraadt “de toestand te regulariseren”. Op vraag van de ouders, stelt de notaris een ontwerp van akte op, waarbij de ouders de bouwgrond aan hun dochter Hilde schenken.
Na het verlijden van de akte, ontdekt de controleur van het Kadaster dat op de grond reeds een huis gebouwd werd. Hij verwittigt de ontvanger van de registratierechten, die de registratierechten herberekent en ook het gebouw aan de schenkingsrechten onderwerpt.

Wat had de notaris moeten doen om de toepassing van de schenkingsrechten op het gebouw te vermijden ?