Notarieel examen 2005

II. Te verbeteren akte


Fouten: Aanhef - Verschijning - Art 1 - Slot

De heer Eric DE MEESTER verklaart het vruchtgebruik te schenken van de zo juist beschreven
goederen aan zijn echtgenote, Mevrouw Suzanne INGELS, onder de ontbindende voorwaarde van haar
vooroverlijden.

Mevrouw Suzanne INGELS verklaart het vruchtgebruik te schenken van de zo juist beschreven
goederen aan haar echtgenoot, de heer Eric DE MEESTER, onder de ontbindende voorwaarde van zijn
vooroverlijden.