Notarieel examen 2005

II. Te verbeteren akteVragenlijst II (ochtend) : te verbeteren akte

Deze vraag wordt op 25 punten gekwoteerd.
Nota - Ontwerp van akte

Meester Pieter Ganzenveer, notaris te Brugge, ontving onlangs het bezoek van de heer en
mevrouw Eric De Meester, die enkele van hun goederen aan hun kinderen willen schenken.
Gedurende het onderhoud heeft de notaris een korte toelichtende nota opgesteld voor zijn stagiair
Bart de Misser, met het verzoek een ontwerp van akte voor te bereiden.

Bart de Misser heeft zijn ontwerp aan de notaris gegeven. De notaris ontdekt echter een groot
aantal juridische fouten en lacunes in dit ontwerp.

U dient nu vijfentwintig (niet meer) fouten of lacunes aan te geven in dit ontwerp, met een
korte uitleg voor elke fout of lacune. Gelieve telkens duidelijk het artikelnummer van de notariële
akte te vermelden dat volgens U de fout of lacune bevat, en, desgevallend, met de letter van de alinea

(vb art. 5, b). Gaat het om een fout of een lacune in het begin of op het einde van de akte, dan
vermeldt U respectievelijk “aanhef “ of “slotformule”.

Indien een zelfde fout of lacune herhaaldelijk voorkomt, moet zij niet meer aangestipt worden,
daar zij niet zal tellen in het geheel van de vijfentwintig aan te geven fouten.
Taal- , stijl- of spellingsfouten worden buiten beschouwing gelaten, evenals vormelijke fouten,
zoals het gebruik van hoofdletters of het openlaten van blanco-lijnen. Dat zal de notaris zelf wel
verbeteren.

Te verbeteren akte doorheen de jaren : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - ...  - 2006 - 2007