Notarieel examen 2005

II. Te verbeteren akte

Fouten: Aanhef - Verschijning - Slot

En na voorlezing (....), hebben de partijen en de getuigen, met name, de heer Marcel LUCAS
wonende te Brussel, Louizalaan 100, en zijn echtgenote mevrouw Lucie VERELST, met woonplaats
op hetzelfde adres, samen met ons notaris getekend.