Notarieel examen 2005

II. Te verbeteren akte


Fouten: Aanhef - Verschijning - Slot

- Familienaam moet voornamen voorafgaanZIJN VERSCHENEN :
Enerzijds
De heer Eric, Gustave DE MEESTER, geboren te Etterbeek op vierentwintig maart negentienhonderd veertig, en zijn echtgenote, Mevrouw Suzanne INGELS, geboren te Gent op drieëntwintig maart negentienhonderd tweënveertig, wonende te Ukkel, Prins van Oranjelaan 42, gehuwd onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor Notaris Charles VAN GOETHEM eertijds te Gent op tien mei negentienhonderd vijfenzestig, stelsel ongewijzigd.
Hierna vermeld als « de schenker » :
Anderzijds
a) De heer Laurent DE MEESTER, geboren te Aalst op tien april negentienhonderd negenenzeventig,
echtgenoot van Mevrouw Charlotte RADPLING wonende te Aalst, Groteweg 60, gehuwd onder het
stelsel van de algemeen gemeenschap van goederen blijkens hun huwelijkscontract verleden vóór
Notaris Gustave Duplat te Aalst op achttien april tweeduizend, stelsel ongewijzigd.
b) De heer Denis DE MEESTER, geboren te Aalst op tien mei negentienhonderd vijfentachtig,
ongehuwd, wonende te Elsene, Nieuwbrug 19.
c) De heer Guy DE MEESTER, geboren te Aalst op tien mei negentienhonderd negenentachtig,
ongehuwd, wonende te Ukkel, Prins van Oranje laan 42; Hier vertegenwoordigd door zijn oom,
de heer Lucien VAN BELGEN, met woonplaats te Oudergem, Leon Castorlaan, 376.
Allen hierna onveranderlijk vermeld als « de begiftigde »