Notarieel examen 2005

Consultaties-Clausules

1. Bereken de sommen die verschuldigd zijn aan de fiscus op de aangifte van nalatenschap

2. Bereken de sommen die verschuldigd zijn bij de registratie van de notariele akte

3. Vennootschapsrecht. Keuzevraag
A. Welke vennootschapsvormen zijn aan te raden om dit te verwezenlijken en leg uit waarom en hoe?
B. Welke elementen moeten zeker opgenomen worden in de statutaire clausule(s) om het beoogde doel te bereiken (in de hypothese dat de rechtsvorm van de NV behouden wordt)?

4. Boekhouding en witwaswet
A. Kan de akte verleden worden? Motiveer uw antwoord.
B. In bevestigend geval, wat moet de notaris doen ?
C. Over welke juridische problemen moet de notaris de partijen toelichting geven, en anderzijds, waarover mag hij ze niet inlichten ?
D. Wat moet de notaris doen na het verlijden van de akte ?

5. Pachtwet - Verkavelingsvergunning

6. Internationale nalatenschap. Wat moet de notaris antwoorden ?

Consultaties-clausules in andere jaren: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007