Notarieel examen 2005

Consultaties-Clausules

Deze vragenlijst bevat 6 vragen, die elk voor 7 punten tellen.

Vragen 1 en 2 zijn verplicht te beantwoorden !

Vervolgens moet U twee andere vragen kiezen en uitsluitend op deze twee antwoorden, binnen het vak dat daarvoor is aangeduid.
Als een kandidaat meer dan twee keuzevragen beantwoordt, zal er alleen met de eerste vier antwoorden rekening gehouden worden.

Totaal voor deze vragenlijst : 28 punten