Notarieel examen 2005

Consultaties-Clausules

III.2. VERPLICHTE VRAAG

Op maandag 24 januari 2005, werd op het tweede Registratiekantoor van Brussel, een
notariële akte ter registratie aangeboden, getekend op donderdag 6 januari 2005 ten kantore van
Meester Omer d’Hallor, waarvan hieronder een samenvatting van de inhoud:

VERKOOP

André PLATZAK, geboren te Namen op 13 augustus 1958, verkoopt aan Bernard RILLING,
geboren te Boom op 15 juni 1981, de volgende goederen:
De blote eigendom van een bouwgrond gelegen te Namen ;
De volle eigendom van een woning gelegen te Etterbeek ;
De volle eigendom van een terrein gelegen te Aalst.
Voor een totale prijs van 365.000 EUR, hetzij :
25.000 EUR voor de blote eigendom van het terrein gelegen te Namen;
300.000 EUR voor de volle eigendom van het huis gelegen te Etterbeek;
40.000 EUR voor de volle eigendom van het terrein gelegen te Aalst;

Het terrein gelegen te Namen behoort toe aan André PLATZAK, ingevolge de nalatenschap
van zijn vader, Daniel PLATZAK, overleden in 1996. Het vruchtgebruik van de nalatenschap van
deze laatste, is toegekomen aan Clotilde PLATZAK, geboren op 2 september 1952, zuster van
Daniel en dus de tante van André.

De andere goederen behoren toe aan André PLATZAK, ingevolge de nalatenschap van zijn
oom, Jacques PLATZAK, overleden op 8 januari 1990.

Er wordt gespecifieerd in de akte dat :
de verkoopwaarde van de volle eigendom van het terrein gesitueerd te Namen door de
partijen op 112.500 EUR wordt vastgesteld ;
dat het terrein wordt verhuurd aan 750 EUR per maand, maar de eigenlijke brutohuurwaarde
bedraagt 1.250 EUR ;
Bernard bezit geen andere onroerende goederen ;
Het huis te Etterbeek is niet gesitueerd in een « Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van
Huisvesting en Renovatie ».

Bernard laat al zijn rechten gelden, meer bepaald deze met betrekking tot een eventuele
vermindering van de rechten. Bovendien werden alle opgelegde vormvoorwaarden bij de
registratie nageleefd.

A. Bepaal, op basis van de gegevens die uit de samengevatte akte blijken, welke sommen verschuldigd zijn bij de registratie van de notariële akte, voor TWEE onroerende goederen, naar uw keuze. Motiveer uw antwoord (met uw berekeningen).

EERSTE ONROEREND GOED, gelegen te

TWEEDE ONROEREND GOED, gelegen te