Notarieel examen 2005

Consultaties-Clausules

III.4. Keuzevraag - antwoord :

Gommaar Onderdak, landbouwer, is gehuwd op 5 mei 1980 te Ronse met Jeanne
Opdepaal. Beiden hebben de Belgische nationaliteit. Volgens de bepalingen van hun
huwelijkscontract verleden voor notaris Guy Black te Ronse op 2 mei 1980, hadden de
echtgenoten het wettelijk stelsel gekozen, met toebedeling ingeval van overlijden van alle
onroerende goederen in volle eigendom aan de langstlevende echtgenoot. Tijdens hun huwelijk
kochten zij landbouwgronden te Ronse.

Gommaar Onderdak is overleden op 2 januari 2005, en laat zijn echtgenote als enige
erfgename na. De notaris wordt verzocht de fiscale aangifte op te stellen. Hij kent de overledene
en zijn echtgenote goed als trouwe cliënten van het kantoor.
De weduwe, in geldnood, stelt voor aan haar buren, Paul Eenden en zijn echtgenote
Katrien Gans, gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, hun een
landbouwperceel te verkopen voor de prijs van 28.000 EUR.

Op 5 maart 2005 wordt de akte verleden. In het ontwerp van de notariële akte staat niets
vermeld betreffende het betaalde voorschot. Op vraag van de notaris antwoordt Katrien Gans dat
zij 17.000 EUR van haar rekening 233-3658942-89 bij de Fortis Bank in Ronse is gaan afhalen,
om het terstond te storten op de rekening van Jeanne Opdepaal nummer 652-2498563-28 bij een
andere bank. De kwijting voor de afname van de 17.000 EUR, met het rekeninguittreksel als
bewijs heeft zij bij haar. En Mevrouw Opdepaal vertoont eveneens het rekeninguittreksel, van
dezelfde datum met eenzelfde gecrediteerde bedrag gestort op een andere bank.

Het saldo van de prijs wordt betaald met een cheque van 11.000 EUR. De provisie voor
aktekosten wordt door Mevrouw Katrien Gans in speciën aan de notaris betaald.

A. Kan de akte verleden worden? Motiveer uw antwoord.

B. In bevestigend geval, wat moet de notaris doen ?

C. Over welke juridische problemen moet de notaris de partijen toelichting geven, en anderzijds, waarover mag hij ze niet inlichten ?

D. Wat moet de notaris doen na het verlijden van de akte ?