Notarieel examen 2005

Consultaties-Clausules

III.5. Keuzevraag - Antwoord :

Hector Dewever wenst een bouwgrond te verkopen gelegen in een uitgeruste verkaveling
in de gemeente Asse. Dit perceel wordt bewerkt door een landbouwer, Ernest Dezaaier, in het
kader van een geschreven pachtovereenkomst die is ingegaan op 1 december 1998. Ernest teelt
suikerbieten op dat terrein. Het contract zelf vermeldt niets in verband met de stedenbouwkundige bestemming van het perceel. De verkavelingsvergunning werd op 5 januari 2005 afgeleverd.
Ongerust consulteert de boer zijn notaris en stelt hem de volgende vragen: “Kan ik gedwongen worden om het perceel te verlaten? Zo ja, in welke omstandigheden?”

A. Indien de landbouwer niet akkoord is om het perceel te verlaten, wat zal er dan gebeuren?

B. Heeft de landbouwer er belang bij om, in samenspraak met de verkoper en de koper, het perceel vrij te laten ? Hoe daarvoor te werk gaan ?

C. Zal de landbouwer aanspraak kunnen maken op vergoedingen ? Motiveer uw antwoord.