Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen 2005 (namiddag)

1. Mandaat tot terugbetaling van hypotheken
2. Overdracht van een aankoopoptie
3. Gewelddaden binnen het huwelijk en toewijzing gezinswoning
4. Verzaking aan voltooingswaarborg woningbouwwet
5. IPR huwelijksvermogensstelsel
6. inbreng in nalatenschap van roerende goederen
7. Personele bevoegdheid van de notaris
8. Vaste vertegenwoordiger
9. Erkernning afstamming
10. de naam van een vzw
11. Meerwaardebelasting niet-inwoners
12. Verhaalbaarheid onroerende vooreffing
13. Voorlopig bewind en aanvechtbaarheid van het testament
14. Betaling van successierechten door afgifte van kunstwerken
15. Teruggave registratierechten bij herverkoop
16. Aanvaarding van nalatenschap
17. Aanvangsdatum gerechtelijke vereffening-verdeling
18. Homohuwelijk
19. Meerwaardebelasting bij voorlopig bewind
20. Recht van conventionele terugkeer en successierechten
21. Opschortende voorwaarde inzake KI bij onderhandse verkoop
22. Prive-detective: gemeenschappelijke schuld of niet?
23. Uitkering groepsverzekering en echtscheiding
24. Specien in de kas van de notaris
25. Bijzondere verkopingen van onroerende goederen: aanwezigheid vrederechter


Andere jaren waarin er meerkeuzevragen waren: 2001 - 2002 - 2003 - 2004
Vanaf 2006 werden er in de plaats van de meerkeuzevragen korte vragen gesteld : 2006 - 2007- 2008
2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht