Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.13. Vraag - antwoord :

Het juiste antwoord is C volgens de benoemingscommissie.


Artikel 488 bis H paragraaf 2 Belgisch Burgerlijk Wetboek