Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.14. Vraag - antwoord :

Het juiste antwoord is A volgens de benoemingscommissie.

Artikel 83/3 Wetboek Successierechten