Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen 2005 (namiddag)

3. Gewelddaden binnen het huwelijk en toewijzing gezinswoning
Wetswijziging januari 2003

5. IPR huwelijksvermogensstelsel
In 2004 werd het WIPR ingevoerd

7. Personele bevoegdheid van de notaris

8. Vaste vertegenwoordiger
Wet corporate governance van augustus 2002

9. Erkernning afstamming

10. de naam van een vzw
VZW wet gewijzigd in 2002


11. Meerwaardebelasting niet-inwoners

12. Verhaalbaarheid onroerende vooreffing

13. Voorlopig bewind en aanvechtbaarheid van het testament

14. Betaling van successierechten door afgifte van kunstwerken


16. Aanvaarding van nalatenschap

17. Aanvangsdatum gerechtelijke vereffening-verdeling
Cassatiearrest

18. Homohuwelijk
Wetboek IPR ingevoerd in 2004

19. Meerwaardebelasting bij voorlopig bewind

21. Opschortende voorwaarde inzake KI bij onderhandse verkoop

23. Uitkering groepsverzekering en echtscheiding


24. Specien in de kas van de notaris

25. Bijzondere verkopingen van onroerende goederen: aanwezigheid vrederechter
Wetswijziging 2003


Andere jaren waarin er meerkeuzevragen waren: 2001 - 2002 - 2003 - 2004
Vanaf 2006 werden er in de plaats van de meerkeuzevragen korte vragen gesteld : 2006 - 2007- 2008
2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht