Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.1. Vraag - antwoord : In een koopakte is een beding opgenomen dat het onroerend goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire schulden en lasten. De kopers betalen de prijs in handen van de notaris, hetgeen door de rechtsleer als een mandaat beschouwd wordt.

Het mandaat van de notaris tot ontvangen van de koopprijs :

A. is ad nutum herroepbaar door de koper.

B. is ad nutum herroepbaar door de verkoper.

C. is onherroepelijk want het mandaat is in het belang van de verkoper aangegaan, zodat
het mandaat niet voortijdig kan beëindigd worden.

D. is onherroepelijk omdat het mandaat in het gemeenschappelijk belang van de koper
en de verkoper is aangegaan : een dergelijk mandaat kan slechts voortijdig beëindigd
worden op basis van artikel 1184 B.W.