Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.10. Vraag - antwoord: Een groep ziekenhuisartsen – specialisten raadpleegt de notaris Fred Klisteer met standplaats te Asse, over een door hen zelf opgestelde oprichtingsakte van een vereniging
zonder winstoogmerk. Deze VZW heeft als doel een hospitaal in Burundi te ondersteunen en zij vragen uw advies met betrekking tot de naam van de VZW. Zij stellen de naam “Stichting Hippocrates” voor.
De notaris antwoordt:

A. « Deze naam is in strijd met de wet ».

B. « Deze naam is wettelijk toegelaten ».

C. « Deze naam moet veranderd worden in “Private stichting Hippocrates”».

D. « De naam moet veranderd worden in “Internationale stichting Hippocrates”».