Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.11. Vraag - antwoord:
Op 22 juni 2004 heeft de heer Walter Bushman, van Amerikaanse nationaliteit en wonende in New York (VS), een appartement te Namen, verkocht voor de prijs van 250.000 EUR.
Hij had het aangekocht, ingevolge een volmacht, op 14 februari 2001, voor de prijs van 100.000 EUR. Toen was hij zinnens het zelf te bewonen, maar uiteindelijk bleef hij in de Verenigde Staten van Amerika wonen. Hij heeft dit appartement nooit bezocht, en er niet de minste werken in uitgevoerd. Vrij vlug werd het verhuurd aan een bejaarde dame, die het thans zelf wil aankopen, zonder tussenkomst van een makelaar.

Welke is het bedrag dat de notaris moet inhouden als meerwaardebelasting ter gelegenheid van deze verkoping ?

A. 17.531,25 EUR

B. 18.062,50 EUR

C. 18.150,75 EUR

D. 18.590,25 EUR