Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.12. Vraag - antwoord : De echtgenote van Jan de Troch stelt aan haar notaris, Ann Vander Stad te
Grimbergen, de volgende vraag :

“Mijn echtgenoot en ik zijn destijds gehuwd met een huwelijkscontract naar Belgisch
recht, onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen. Mijn man bezit een huis in
Wilrijk in eigen naam. Heeft de fiscus het recht de onroerende voorheffing 2005 betreffende
dat huis te verhalen op mijn persoonlijke inkomsten ?”. De notaris antwoordt :

A. « Neen, nooit ».

B. « Ja, in ieder geval ».

C. « Ja, zeker als het huis gekocht werd na het huwelijk ».

D. « Ja, inzoverre het huis de voornaamste gezinswoning is ».