Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.14. Vraag - antwoord : Mits enkele voorwaarden, is het in het Belgisch recht toegelaten successierechten te betalen door afgifte van kunstwerken, indien deze :

A. Behoren tot het Belgisch roerend cultureel patrimonium, of van een internationale
bekendheid genieten.

B. Behoren tot het Belgisch roerend cultureel patrimonium met een internationale
bekendheid.

C. Behoren tot het Belgisch roerend cultureel patrimonium.

D. Door kunstenaars van Belgische nationaliteit met een internationale bekendheid.
ontworpen zijn.