Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.16. Vraag - antwoord :

Een erfgenaam, die de nalatenschap van zijn moeder onder voorrecht van boedelbeschrijving wil aanvaarden, moet deze verklaring afleggen:

A. Binnen de drie maanden na het overlijden.

B. Slechts inzoverre één der medeëigenaars hem aanmaant om de hoedanigheid van erfgenaam aan te nemen.

C. Slechts inzoverre een schuldeiser van de nalatenschap hem aanmaant om de hoedanigheid van erfgenaam aan te nemen.

D. Vóór het verstrijken van de termijn om de fiscale aangifte in te dienen bij de
Federale Overheidsdienst Financiën.