Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.17. Vraag - antwoord :
Bij een gerechtelijke verdeling van een onverdeelde boedel tussen echtgenoten gehuwd onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen, welke datum dient de door de rechtbank aangestelde notaris in overweging te nemen bij de vereffening-verdeling van deze onverdeeldheid voor de samenstelling van de massa ?

A. De datum van het vonnis waarbij de notaris aangesteld wordt.

B. De datum van de betekening van dit vonnis.

C. De datum van het verzoekschrift dat de echtscheidingsprocedure inleidt.

D. De datum van het ontstaan van de onverdeeldheid tussen de echtgenoten.