Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.18. Vraag - antwoord :
Mohammed Al-Bazarwi, trots op zijn Irakese nationaliteit, komt eind november 2004 na lange omzwervingen terug bij zijn Belgische vriend Jan Peeters. Het weerzien is buitengewoon hartstochtelijk, ze zien mekaar vaak thuis bij Jan in Brussel, doch omwille van zijn werkzaamheden vestigt Mohammed zich in Amsterdam (Nederland) . Na vier maanden wensen onze beide vrienden te huwen in Brussel. Kan dit huwelijk op 05.03.2005 voltrokken worden?

A. Neen, want de Irakese wet voorziet geen homo-huwelijk.

B. Neen, want de Belgische wet laat dit maar toe, indien zij beiden reeds meer dan 3 maanden hun gewone verblijfplaats in België zouden hebben.

C. Ja, want één van de toekomstige echtgenoten heeft de Belgische nationaliteit of heeft in België zijn gewone erblijfplaats.

D. Neen, want het Islamitisch recht verzet zich tegen een homo-huwelijk.