Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.19. Vraag - antwoord :
Op 21 juni 2001 heeft de negentigjarige heer Benedictus Gerard een appartement gekocht in Knokke, waar hij zinnens was nog lang te leven. Hij bewoonde dit appartement als zijn voornaamste gezinswoning tot 22 juni 2003, datum waarop hij een voorlopige bewindvoerder toegewezen kreeg, en naar een rusthuis verhuisde. De voorlopige bewindvoerder verkocht het appartement met een meerwaarde van meer dan 10.000 EUR.
Hij vraagt aan notaris Bob Wilgen, te Brasschaat, het bedrag van de meerwaardebelasting te berekenen, met dien verstande dat er geen plaatselijke opcentiemen geheven worden in Knokke. De notaris antwoordt :

A. 0,00 EUR.

B. 1.650,00 EUR.

C. 1.700,00 EUR.

D. 3.330,00 EUR.