Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.2. Vraag - antwoord :
Albert verleent op 01.01.2005 aan Bernard een aankoopoptie op een onroerend goed voor 6 maanden, zonder dat deze hiervoor een vergoeding voor onbeschikbaarheid moet betalen. Bernard draagt deze optie over aan Carl, die deze optie op 01.03.2005 licht. Van wie kan Albert betaling van de koopprijs bekomen ?

A. Bernard en Carl zijn hoofdelijk gehouden tot betaling, ook al is een optie overdraagbaar.

B. enkel van Bernard, want een optie is niet overdraagbaar.

C. enkel van Carl, want een optie is in principe vrij overdraagbaar en Carl wordt per 01.03.2005 eigenaar.

D. enkel van Carl, want een optie is in principe vrij overdraagbaar en Carl wordt per 01.01.2005 eigenaar.