Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.20. Vraag - antwoord :
De heer Engels is een wat oudere weduwnaar. Hij heeft zijn woning verkocht aan een advocaat. De heer Engels heeft één zoon, Toon. Bij notariële akte schenkt de heer Engels reeds 100.000 EUR aan zijn zoon Toon. In deze akte voorziet de heer Engels dat bij vóóroverlijden van zijn zoon Toon, de geschonken som terugkeert naar vader. Toon sterft en laat, naast zijn ontvangen schenking, nog een bankrekening van 20.000 EUR na. Toon had wel een testament opgemaakt waarin stond dat hij alles naliet aan zijn vriendin Petra. De notaris stelt de heer Engels hiervan in kennis, welke prompt zijn reservatair erfdeel opeist. Op welk bedrag dient de heer Engels successierechten te betalen.

A. Op 120.000 EUR.

B. Op 105.000 EUR.

C. Op 10.000 EUR

D. Op 5.000 EUR.