Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.21. Vraag - antwoord : Paul Derck wenst een huis gelegen in België, maar buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te kopen. Hij wenst een verkoopovereenkomst af te sluiten. De plaatselijke notaris wordt geraadpleegd. Hij wijst op de mogelijkheid te genieten van het verminderd
registratierecht voor de aankoop van een bescheiden woning.
Paul verklaart aan de notaris dat de toepassing van het verminderd tarief een doorsslaggevend element is in zijn beslissing tot aankoop. De verkoper meldt dat belangrijke herstellingswerken in het huis werden uitgevoerd, zonder evenwel het kadaster verwittigd te hebben.
De aangezochte notaris zal de onderhandse verkoopovereenkomst opstellen, en om de
partijen ter wille te zijn, zal hij nauwlettend zorgen voor :

A. Het inlassen in de onderhandse overeenkomst van een clausule die de aankoop onderwerpt aan de opschortende voorwaarde van het bekomen van een kadastraal uittreksel met de vermelding van een kadastraal inkomen, lager dan het wettelijk maximum.

B. Het uitdrukkelijk vermelden in de aanvraag van het kadastraal uittreksel, dat het zal dienen ter gelegenheid van de aankoop van deze woning met toepassing van het verminderd registratierecht.

C. Het inlassen in de onderhandse oveenkomst van een clausule die de aankoop onderwerpt aan de opschortende voorwaarde van het bekomen van een kadastraal uittreksel waaruit blijkt dat het kadastraal inkomen lager is dan het wettelijk maximum.

D. Het opstellen van een verkoopovereenkomst zonder bepaalde vermeldingen, doch mits de authentieke akte te laten registreren aan het gewoon registratierecht van verkopen.