Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.22. Vraag - antwoord : In het kader van de gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding tussen Jeanne Prims en Claude Peeters, gehuwd onder het stelsel van de gemeenschap en wonende in België, rijst een betwisting over het ereloon van de privé-detective, die werd ingehuurd door Claude
Peeters om Jeanne Prims op overspel te laten betrappen. De notaris moet de partijen erop wijzen, dat :

A. deze schuld, tijdens het huwelijk door Claude met beroepsinkomsten betaald, aanleiding geeft tot een vergoeding ten voordele van het gemeenschappelijk vermogen.

B. deze schuld, door Claude tijdens het huwelijk met beroepsinkomsten betaald, geen aanleiding geeft tot vergoeding.

C. deze schuld uitgesloten moet worden uit de vereffening-verdeling, en als schuldvordering gecompenseerd in het voordeel van de echtgenote, omdat het contract nietig is wegens ongeoorloofde oorzaak.

D. deze schuld uitgesloten moet worden uit de vereffening-verdeling, en als een schuldvordering gecompenseerd in het voordeel van de echtgenote, omdat het contract niet door één echtgenoot alleen gesloten kon worden.