Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.23. Vraag - antwoord : De echtgenoten Schaaps-Philips, van Belgische nationaliteit, gehuwd in 1990 onder het stelsel van de gemeenschap van goederen, zijn gehuwd zonder huwelijkscontract. Marie Philips verneemt dat haar ex-echtgenoot Jules Schaaps op 31 januari 2004 op pensioengesteld werd.
De echtscheiding werd overgeschreven op 20 december 2004. Maria Schaaps verneemt op 15
februari 2005, dat naar aanleiding van de metpensioenstelling, haar ex-echtgenoot een kapitaal
van een groepsverzekering heeft geïnd. Zij was daarvan niet op de hoogte en stelt vast dat het
deel van het kapitaal dat tijdens het huwelijk werd opgebouwd, niet werd opgenomen in de
regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming, ondertekend op
20 mei 2004.
Wat moet de notaris, die de echtscheiding voorbereidde, doen wanneer hij hierover door Marie Philips ondervraagd wordt ?

A. Wijzen op een mogelijke vordering tot nietigverklaring van de regelingsakte wegens bedrog en contact opnemen met de dienst Verzekeringen van het Notariaat in het vooruitzicht van een schadegeval, i.z. beroepsaansprakelijkheid.

B. Wijzen op een mogelijke vordering tot nietigverklaring van de regelingsakte wegens benadeling en contact opnemen met de dienst Verzekeringen van het Notariaat in het vooruitzicht van een schadegeval, i.z. beroepsaansprakelijkheid.

C. De partijen uitnodigen te onderhandelen over een aanvullende verdeling.

D. Wijzen op de kwalificatie van het kapitaal van een dergelijke groepsverzekering, als eigen goed.