Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.24. Vraag - antwoord : Op 31 December 2004 heeft de notaris Werner Deblock, met standplaats te Overmere, 8000 Eurospeciën in kas. Voor het berekenen van het beschikbaar saldo van zijn trimestriëele boekhoukundige toestand op 31 december 2004 :

A. mag dit bedrag niet in rekening gebracht worden.

B. mag dit bedrag in rekening gebracht worden.

C. mag dit bedrag slechts in rekening gebracht worden ten belope van 5000 EUR.

D. mag dit bedrag slechts in rekening gebracht worden ten belope van 2500 EUR.