Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.25. Vraag - antwoord : Bij verkoop van een in België gelegen onroerend goed, is de aanwezigheid van de vrederechter vereist, bij één van de volgende verkopingen. Dewelke ?

A. Openbare verkoop van een onroerend goed van een gefailleerde.

B. Openbare verkoop van een onroerend goed, eigendom van een verkwister.

C. Openbare verkoop van een onroerend goed, dat gedeeltelijk toebehoort aan een onder voorlopig bewind gestelde meerderjarige.

D. Verkoop uit de hand van een onroerend goed, na uitvoerend beslag, toebehorende aan een meerderjarige schuldenaar.