Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.3. Vraag - antwoord : Sinds haar huwelijk met Mark Lefebvre (zonder voorafgaandelijk huwelijkscontract) heeft Madeleine Martin de gewelddaden van haar echtgenoot moeten ondergaan. Op 5 augustus 2004 vraagt zij de echtscheiding aan, na een nieuwe reeks slagen waarvoor zij klacht
indient. De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelt Mark Lefebvre voorwaardelijk tot drie maanden gevangenisstraf. Op 18 januari 2005, spreekt de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde de echtscheiding tussen de echtgenoten uit, ten nadele van de echtgenoot. De rechtbank stelt notaris Henri Blomme, te Dendermonde, voor de vereffeningverdeling van de goederen aan.
Madeleine Martin eist de preferentiële toekenning van de gezinswoning, die zij eerder heeft moeten verlaten ten tijde van de geweldpleging door haar echtgenoot, en waarvan zij de financiering van de overname kan bekostigen. Marc Lefebvre verzet zich daartegen daar hij zijn vrij beroep van genealoog in de woning wenst voort te zetten. De notaris zal, zijn bevoegdheden indachtig, een advies verlenen omtrent de ingebrachte zwarigheden, waarbij:

A. Het huis toegewezen wordt aan Madeleine Martin, zijn advies motiverend met de aanhaling van de ondergane gewelddaden en met haar financiële mogelijkheden om de overname te bekostigen.

B. Het huis toegewezen wordt aan Madeleine Martin, zijn advies motiverend met de aanhaling van de strafrechtelijke veroordeling van de man, van de uitspraak van de echtscheiding ten nadele van de man, en eveneens wegens de afwezigheid van om het even welk nadeel voor de man om elders zijn beroep uit te oefenen.

C. Het huis toegewezen wordt aan Marc Lefebvre, zijn advies motiverend met de aanhaling van het voordeel om zijn beroep in het huis voort te zetten en van het feit dat Madeleine Martin de gezinswoning verlaten heeft.

D. Hij verwijst naar het oordeel van de rechter, die soeverein beslist over de preferentiële toekenning van het huis.