Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.6. Vraag - antwoord: Zulma Van Acker koopt op 23.2.1992 een boerderij nabij Ronse gelegen voor de prijs van 420.000 EUR. Hierbij doet zij geen slechte koop want de boerderij wordt op dat ogenblik geraamd op 480.000 EUR. Daar zij niet over de nodige fondsen beschikte en zij geen lening kon krijgen, klopte zij bij haar vader aan die bij schenking, als voorschot op erfdeel, haar het bedrag van 420.000 EUR gaf om de boerderij te kopen. Ongeveer 13 jaar later overlijdt haar vader, ab intestato. Zulma Van Acker wordt tot de nalatenschap geroepen samen met haar drie broers. Deze laatste vorderde de inbreng. De notaris wordt gelast met de vereffening-verdeling.
De boerderij, nog steeds eigendom van Zulma Van Acker, is ondertussen in waarde gestegen. Ze wordt op het ogenblik van het overlijden van de vader geraamd op 580.000 EUR en op het ogenblik van de verdeling op 600.000 EUR. Wat moet Zulma in mindering inbrengen ?

A. 420.000 EUR.

B. 480.000 EUR.

C. 580.000 EUR.

D. 600.000 EUR.