Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.7. Vraag - antwoord: Yvette Gaux is de echtgenote van notaris Karel Weyze. Uit de oprichtingsakte dd. 17.11.2000 van de NV Zanzibar blijkt dat Mevrouw Gaux oprichtster was van de NV Zanzibar en ook dat zij samen met Bob Weynbrand en met de NV Vera Cruz (waarvan Yvette Gaux bestuurder is) werd benoemd als bestuurder van de NV Zanzibar voor een periode van zes jaar.
Notaris Karel Weyze wordt gelast met de veiling van het inmiddels inbeslaggenomen onroerend goed en met de rangregeling. Net voor de verkoop verklaart Bob Weynbrand aan de notaris dat hij namens de NV Zanzibar aan de opbiedingen zal deenemen.

Welke houding moet notaris Weyze aannemen:

A. Hij is verplicht de verkoop op te schorten zodra de NV Zanzibar een bod doet. Hij neemt dan contact op met een collega-notaris, om de verkoop in zijn plaats verder te zetten, en met de verantwoording van zijn houding.

B. Hij is verplicht de verkoop op te schorten zodra de NV Zanzibar een bod doet. Hij neemt dan contact op met een collega-notaris om de verkoop in zijn plaats verder te zetten, indien één of meer van de aanwezigen dit verlangen.

C. Hij is verplicht de verkoop op te schorten zodra blijkt dat de NV Zanzibar het hoogste bod heeft gedaan en contact te nemen met een collega-notaris om de verkoop in zijn plaats verder te zetten, gezien de hoger beschreven omstandigheden.

D. Hij mag de verkoop gewoon vervolgen, ongeacht of de NV Zanzibar biedt, of het hoogste bod gedaan heeft en toewijzeling wordt.