Notarieel examen 2005

Meerkeuzevragen

IV.8. Vraag - antwoord: Wanneer de NV Alacriler wordt aangeduid tot zaakvoerder van de BVBA Barabas :

A. wordt het mandaat van zaakvoerder binnen de BVBA Barabas uitgeoefend door de natuurlijke persoon die de NV Alacriler als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid; deze persoon zorgt voor de publicatie onder de naam van de NV Alacriler, en zij heeft ook de plicht tot bekendmaking.

B. wordt het mandaat van zaakvoerder binnen de BVBA Barabas uitgeoefend door de natuurlijke persoon die de NV Alacriler als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid; deze persoon zorgt voor de publicatie onder de naam van BVBA Barabas, en zij heeft ook de plicht tot bekendmaking.

C. kan dit mandaat van zaakvoerder niet worden opgenomen, vermits enkel natuurlijke personen het mandaat van zaakvoerder van een BVBA kunnen waarnemen.

D. wordt het mandaat van zaakvoerder binnen de BVBA Barabas uitgeoefend door de natuurlijke persoon die de BVBA Barabas als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid; deze persoon zorgt voor de publicatie onder de naam van BVBA Barabas, en zij heeft ook de plicht tot bekendmaking.