Notarieel examen 2006

Examenvragen inzake familierecht

Open vraag 5. Bevoordeling tussen echtgenoten


Consultaties-clausules:

2. Consultatie huwelijkscontract: man wenst het huis in te brengen in het gemeenschappelijk vermogen.

3. Schenking. Hoe zal u aan de ouders een voldoende en gelijkmatig inkomen waarborgen?

4. Schrijf het beschikkend gedeelte van het testament.

6. Erfrecht samenwonenden en stiefkinderen. Wat kan de notaris hem aanraden? Stel de clausule op.


Korte antwoorden:

21. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik aan erfgerechtigde

22. Bescherming gezinswoning

25. Huwelijkscontract

26. Wijzigingsprocedure huwelijksvermogensstelsel


Examenvragen inzake familierecht : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006