Notarieel examen 2006

Open vragen

1. Vraag - antwoord : Er moet bezwaar ingediend worden bij de ontvanger van registratierechten, want de betrokkenen zijn gehuwd binnen de drie jaar volgend op de aanschaf van het huis en het is dus als gehuwden dat zij beiden hun woonplaats gevestigd hebben op het adres van het huis. Bijgevolg hebben zij de verplichtingen voorzien bij artikel 60 al. 2 W.Reg. geëerbiedigd. Gezien de kopers nog steeds gehuwd zijn en één van beiden zijn woonplaats heeft op het adres van het huis wordt het voordeel behouden.

Examenvragen inzake registratierechten: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006