Notarieel examen 2006

Open vragen

1. Vraag - antwoord : Emmanuel en Marie-Pierre kopen in november 2001 een huis en genieten van het verlaagd tarief van registratierechten aangezien zij aan alle wettelijke voorwaarden voldoen (artikel 53, 2° W. Reg.). Emmanuel vestigt er onmiddellijk zijn woonplaats terwijl Marie-Pierre ingeschreven blijft in de bevolkingsregisters van de gemeente van de woonplaats van haar ouders om te kunnen huwen in de gemeente waar zij geboren werd. Zij huwen in augustus 2002 en Marie-Pierre vestigt haar wettelijke woonplaats in hun huis in september 2002. In april 2005 machtigt de vrederechter Marie-Pierre om de echtelijke woonst te verlaten daar de verstandhouding tussen de echtgenoten ernstig verstoord is. Marie-Pierre verhuist terwijl Emmanuel zijn wettelijke woonplaats in het huis behoudt. Het registratiekantoor eist van haar een bijkomend registratierecht omdat zij de verplichting om er gedurende drie jaar ononderbroken haar wettelijke woonplaats te hebben, niet heeft nageleefd. Wat raadt u Marie-Pierre aan ?