Notarieel examen 2006

Open vragen

2. Vraag - antwoord : Een Italiaans echtpaar, reeds jaren wonend in Brussel en gehuwd sinds 1975 zonder huwelijkscontract, raadpleegt u voor een wijziging huwelijkse voorwaarden. Zij wensen een
verblijvingsbeding op te nemen, alles aan de langstlevende, of een keuzebeding.
U weet dat de Italiaanse wet dergelijk beding verbiedt. Wat zou u hen aanraden?