Notarieel examen 2006

Open vragen

4. Vraag - antwoord : Op 3 januari 2006 ontvangt notaris André d’Anvers op zijn rekening een bedrag van € 30.000,00, afkomstig van de nalatenschap van juffrouw Libouton. Daarenboven ontvangt hij op deze rekening drie nietvervallen ING-kasbons met een gezamenlijke kapitaalswaarde van € 1.500,00.
Later op de dag is dezelfde notaris aanwezig bij de ondertekening van een verkoopovereenkomst, waarbij hij door de koper wordt aangesteld. De minuut van de akte komt hem toe. Het voorschot ten bedrage van € 16.500,00 wordt door notaris d’Anvers in speciën ontvangen. De totale verkoopprijs bedraagt € 150.000,00 euro.
Op 10 februari 2006 vraagt de boekhouder van het notariaat, die de week voordien met vakantie was, aan notaris d’Anvers hoe hij voormelde ontvangsten boekhoudkundig moet verwerken met inachtname van alle wettelijke bepalingen.
Moeten voormelde bewerkingen in de boekhouding worden opgenomen? In voorkomend geval, welke?
Welke wettelijke verplichtingen heeft de notaris?